Görme Engelliler



Derslik Sayısı: 34
Öğretmen Sayısı: 32
Öğrenci Sayısı: 1000